Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu

Świątynia w Kościelcu Proszowickim lub Pińczowskim, bo obie nazwy się przyjęły, jest wyjątkowym przykładem połączenia architektury romańskiej z barokową. Dlaczego tak się stało, ilustrują dobrze burzliwe dzieje kościoła. Budowla została wzniesiona w 2. ćwierci XIII wieku z fundacji biskupa krakowskiego Wisława z Kościelca herbu Zabawa. W czasach reformacji kościół został zajęty przez arian, a wkrótce przez żołnierzy szwedzkich, którzy zdewastowali świątynię. Podczas odbudowy w 1634 roku kościół uległ poważnym przekształceniom, dokonano jego barokizacji.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WOJCIECHA W KOŚCIELCU, fot. K. Fidyk (MIK, 2012) CC BY SA 3.0

Jednak wciąż jeszcze, szczególnie we wnętrzu świątyni, zdumiewa ogrom zachowanych detali romańskich, m.in. komplet dwunastu głowic bliźniaczych kolumn podtrzymujących arkady. Głowice te pokryte są bogato ornamentami roślinnymi. Pięknie dekorowany jest również romański portal wejściowy.


Autor: Joanna Nowostawska-Gyalókay, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (2013)

Licencja CC-BY-SA 3.0

Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu

Biczysko A., Początki opactwa cystersów Prandocin/Kacice – Mogiła, praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Ożoga, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 (niepublikowana).

Kardyś P., Wiślica w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, Kielce 2006.

Kmita M., Prandocin – mała ojczyzna, Prandocin 2010 (rkps).

Łuszczkiewicz W., Kościół romański we wsi Prandocinie pod Słomnikami, [w:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce, t. 4, Kraków 1889.

Łuszczkiewicz W., Kościół św. Wojciecha w Kościelcu (pod Proszowicami), [w:] Zabytek architektury XIII wieku, Sprawozdania Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce, z. III, Kraków 1878.

Szydłowski T., O odbudowie kolegiaty wiślickiej. Wspomnienia i refleksje konserwatora, „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930–1931.

Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

Wiśniewski J., Prandocin, [w:] Dekanat Miechowski, pierwodruk: Radom 1917, reprint: Kielce 2000.

Zalewski W., Stec M., Rytowana posadzka w kolegiacie wielickiej. Studium konserwatorskie, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. 4, Kraków 1994.

Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu

Informacje praktyczne

Dostępność:

ograniczona dostępność

Dane teleadresowe:

adres: Kościelec 103, Proszowice

gmina: Proszowice

powiat: proszowicki

GPS: N: 50° 11' 49", E: 20° 23' 52"

gospodarz: Parafia rzymskokatolicka św. Wojciecha w Kościelcu

telefon: 12 386 65 10

Obiekty w pobliżu:

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności