DAWNE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO I OGRÓD BOTANICZNY W KRAKOWIE, fot. S. Woźniak (MIK, 2015) CC BY SA 3.0


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW Z TERENU MAŁOPOLSKI


O MAŁOPOLSKICH DNIACH DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to cykliczny program regionalny ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 1999 roku, prezentujący dziedzictwo kulturowe Małopolski, odzwierciedlone w jej unikatowych zabytkach.

Celem Dni Dziedzictwa jest zwrócenie szczególnej uwagi na zasoby dziedzictwa kulturowego, promocja lokalnych tradycji, sztuki ludowej oraz edukacja dzieci i młodzieży przez budowanie świadomości dziedzictwa kulturowego.

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to:

Podczas dotychczasowych 20 edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego:
• pokazaliśmy ponad 260 zabytków, z czego 30% to obiekty na co dzień niedostępne dla turystów bądź o ograniczonej dostępności,
• byliśmy w 125 miejscowościach w Małopolsce,
• rozdaliśmy 48 tys. egzemplarzy książek towarzyszących wydarzeniu,
• w 2018 r. gościliśmy 11 tys. uczestników.

CO OFERUJEMY?

W ramach przygotowań do wydarzenia redagujemy notę zawierającą opis zabytku, opracowujemy jego bibliografię, gromadzimy materiały archiwalne i ikonograficzne, a także przeprowadzamy dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie tworzona jest książka zawierająca ilustrowane teksty poświęcone każdemu z prezentowanych zabytków. Publikację tę bezpłatnie dystrybuujemy wśród uczestników Dni Dziedzictwa podczas wydarzenia.

Zapewniamy współpracę z zespołem MIK przy tworzeniu i realizacji programu wydarzenia w obiekcie. Pomagamy w opracowaniu punktów programu, dostosowanego do różnych grup odbiorców, uwzględniającego temat edycji.

Prowadzimy kompleksowe działania marketingowe i promocyjne za pośrednictwem ważniejszych mediów, opracowujemy i drukujemy materiały promocyjne: plakaty, afisze, ulotki.

Przy organizacji wydarzenia nawiązujemy długofalową współpracę z wolontariuszami, którzy wspomagają działania związane z realizacją programu i obsługują stanowiska informacyjne MIK, zlokalizowane przy każdym z obiektów.

We współpracy z Gospodarzami obiektów tworzymy materiały dodatkowe, które można wykorzystywać również po zakończeniu wydarzenia: mapy, ulotki, quizy, gry terenowe i wystawy planszowe.

CZEGO OCZEKUJEMY?

Podstawowym warunkiem jest umożliwienie turystom nieodpłatnego zwiedzenia zabytku podczas Dni Dziedzictwa.

W ramach przygotowań do wydarzenia Gospodarze deklarują wolę współpracy z nami przy opracowaniu i realizacji wybranych wydarzeń w ramach programu zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem prac.

Gospodarze zabytków nieodpłatne udostępniają nam materiały informacyjne i wizualne dotyczące zabytku do wykorzystania w czasie przygotowań do wydarzenia.

ZGŁOŚ OBIEKT: [email protected]

KIM SĄ UCZESTNICY?

JAK WYGLĄDA PROGRAM?

PROCEDURA USTALANIA LISTY ZABYTKÓW

1) Określenie tematu przewodniego edycji (planowany termin: połowa lipca).

2) Kwerenda dotycząca zabytków związanych z tematem edycji (planowany termin: sierpień).

3) Wybór zabytków na podstawie kryteriów kwalifikujących (planowany termin: sierpień–wrzesień):
kryterium atrakcyjności: zabytki mają wysoką wartość historyczną i architektoniczną, są atrakcyjne dla odbiorców wydarzenia;
kryterium autentyczności zabytków i eksponatów;
kryterium lokalizacji: zabytki na każdej z tras małopolskich muszą być zlokalizowane w niedużych odległościach od siebie (maks. 30 km);
kryterium niedostępności: przynajmniej jeden z wybranych zabytków na trasie powinien być na co dzień niedostępny do zwiedzania;
kryterium bezpieczeństwa: wszystkie wybrane zabytki powinny być bezpieczne dla turystów;
kryterium frekwencji: zabytki są przystosowane do jednorazowego zwiedzania przez przynajmniej 30 osób (w Krakowie min. 50 osób).

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość nieuwzględniania wybranych kryteriów, jeśli uzna, że istnieją istotne argumenty, by dany zabytek zaprezentować w ramach Dni Dziedzictwa.

4) Wizja lokalna: zwiedzanie zabytków połączone z ich weryfikacją na podstawie kryteriów kwalifikujących, sprawdzenie kwestii związanych z logistyką (dojazd, parking, infrastruktura) (planowany termin: sierpień–wrzesień).

5) Wizyty studyjne: kontakt z Gospodarzem zabytku – uzyskanie zgody na prezentację zabytku oraz ustalenie ram współpracy (planowany termin: wrzesień–listopad).

6) Wizyty studyjne: kontakt z potencjalnymi Współorganizatorami – ustalenie zakresu współpracy (planowany termin: wrzesień–listopad).

7) Zespół Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego rekomenduje wybrane zabytki Dyrektorowi Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, który ostatecznie zatwierdza listę zabytków (planowany termin: listopad).

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności